O nás


Adverticum AdServer je komplexné, ale ľahko použiteľné nákladovo efektívne riešenie reklamy, ktoré minimalizuje správu kampane a maximalizuje jej speňaženie. 

 

Vedúce postavenie na maďarskom trhu potvrdzuje viac než 12 rokov profesijných skúseností poskytovania reklamných riešení, správa 16-tich biliónov reklám za mesiac, takmer 5 miliónov užívateľov internetu v Maďarsku, na Slovensku, v Rumunsku a Chorvátsku. 

Vývoj Adverticum AdServeru funguje tým, že zjednocuje globálne trendy na trhu a potreby miestnych klientov. Adverticum sa zaoberá poskytovaním veľkej podpory produktu, pri pružnom plnení špecifických potrieb svojich klientov. 

Viac o Adverticum AdServer v časti Všeobecné